บริการเว็บโฮสติ้งคุณภาพสูงจาก AppServ ที่รองรับ CMS ทุกชนิด
 โฮสติ้ง 1GB/65GB Banwidth 800/ปี, โฮสติ้ง 1.6GB/120GB Banwidth 1,200/ปี
 โฮสติ้ง 2.4GB/200GB Banwidth 1,800/ปี PHP,MySQL ไม่จำกัด Subdomain, Email, FTP
AppServHosting.com
 largersmallerreset
 Main Menu
 Lastest Release
AppServ
  AppServ 2.6.0
     2008-06-10 00:35:27
  AppServ 2.5.10
     2008-06-10 00:33:27

AppServ Misc
  Zend Optimizer 3.3.0...
     2007-07-19 00:34:08
  UTF-8 Converter
     2006-08-03 17:04:37
 Web Link

       


        
  
Best Sellers GPS & Navigator  
      Best Sellers GPS 
 
 - Best Camera store
 - Best Electronics store 
 - Traval Thailand
 - Online Flash Game
 - GPS Systems
 Who's Online
ขณะนี้มี 123 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
AppServ 2.5.10 and 2.6.0 with PHP6 New Released !!!
ข่าวโดย apples เมื่อ Saturday 10 May 08@ 00:59:41 ICT (1114270 คนอ่าน)
AppServ

AppServ 2.5.10

 • Apache 2.2.8
 • PHP 5.2.6
 • MySQL 5.0.51b
 • phpMyAdmin-2.10.3

Download
Sourceforge.net :
http://prdownloads.sourceforge.net/appserv/appserv-win32-2.5.10.exe?download


MD5SUM : 279c0c39866fbecb8a3904969fd5d0f4


AppServ 2.6.0
 • Apache 2.2.8
 • PHP 6.0.0-dev
 • MySQL 6.0.4-alpha
 • phpMyAdmin-2.10.3

Download
Sourceforge.net : http://prdownloads.sourceforge.net/appserv/appserv-win32-2.6.0.exe?download

MD5SUM : e3a108c9b17f3572e53c07f52d236481
(อ่านต่อ... | คะแนน: 4.38)

AppServ 2.5.9 & 2.4.9 with Zend Optimizer AddOns Released !
ข่าวโดย apples เมื่อ Thursday 19 Jul 07@ 00:35:06 ICT (67789 คนอ่าน)
AppServ

AppServ 2.5.9

 • Apache 2.2.4
 • PHP 5.2.3
 • MySQL 5.0.45
 • phpMyAdmin-2.10.2

Download
        Sourceforge.net :
 http://prdownloads.sourceforge.net/appserv/appserv-win32-2.5.9.exe?download


MD5SUM : 8b95311356c9c5f22bf9e72c68033ef7


phpMyAdmin ภาษาไทยสำหรับ AppServ หรือฐานข้อมูล MySQL 5.x คลิกดาวน์โหลดได้เลยครับ
(เป็นตัวเดียวกับที่ใช้ใน AppServHosting.com ครับ)


AppServ 2.4.9

 • Apache 2.0.59
 • PHP 4.4.7
 • MySQL 5.0.45
 • phpMyAdmin-2.10.2 

Download
        
Sourceforge.net : http://prdownloads.sourceforge.net/appserv/appserv-win32-2.4.9.exe?download

MD5SUM : 52078d6e5d52b0b17fd929a8cc8ec74d


 Zend Optimizer 3.3.0 AppServ AddOns

Download
        Sourceforge.net :
 http://prdownloads.sourceforge.net/appserv/appserv-addons-zendoptimizer-3.3.0.exe?download

MD5SUM : f8827fb25c1a33e61f5e7327f80ae3bb
 (อ่านต่อ... | คะแนน: 4.66)

AppServ 2.5.8 & 2.4.8 with MySQL Root Password Reset Released !
ข่าวโดย apples เมื่อ Tuesday 20 Feb 07@ 16:57:29 ICT (17647 คนอ่าน)
AppServ

AppServ 2.4.8

 • ระบบ Reset รหัสผ่าน Root ของ MySQL
 • Apache 2.0.59
 • PHP 4.4.5
 • MySQL 5.0.27
 • phpMyAdmin-2.9.2 

Download
        
Sourceforge.net : http://prdownloads.sourceforge.net/appserv/appserv-win32-2.4.8.exe?download

MD5SUM : 917bffb4f5b7ca6188a4c82b067d39df

AppServ 2.5.8

 • ระบบ Reset รหัสผ่าน Root ของ MySQL
 • Apache 2.2.4
 • PHP 5.2.1
 • MySQL 5.0.27
 • phpMyAdmin-2.9.2

Download
        Sourceforge.net :
 http://prdownloads.sourceforge.net/appserv/appserv-win32-2.5.8.exe?download


MD5SUM : b5daeded874474873a03e75b36511fe7(อ่านต่อ... | คะแนน: 4.87)

AppServ 2.4.7 และ AppServ 2.5.7 พร้อมกับภาษาไทยเต็มรูปแบบใน MySQL 5 !!
ข่าวโดย apples เมื่อ Saturday 07 Oct 06@ 18:45:24 ICT (97639 คนอ่าน)
AppServ

      หลายๆ คนที่ปวดหัวกับ MySQL ในเวอร์ชั่นใหม่ๆ เวลา Dump ข้อมูลเข้าแล้วไม่เป็นภาษาไทย
ในเวอร์ชั่นนี้ ได้เพิ่มเติมในส่วนของเลือกภาษาระหว่างการติดตั้ง ถ้าหากเลือก TIS620 Thai แล้ว
ก็จะไม่มีปัญหาภาษาไทยเวลา Dump เป็นแล้วเป็น ????? เกิดกับท่านอีก อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้
โดยเลื่อน Scroll Bar ลงไปอ่านบทความก่อนหน้านี้

สำหรับใครที่ใช้ AppServ 2.5.7 และดาวน์โหลดไปใช้ก่อนวันที่ 9 ตุลาคม
กรุณาดาวน์โหลด Patch Update เพื่อแก้ไขปัญหา PHP5 Crash Apache Web Server ด้วยครับ

คลิกที่นี่เพื่อทำการดาวน์โหลด Patch. (ขนาด 28KB.)

วิธีการ Patch
   1. ปิดการทำงาน Apache Service.
      (Start -> Program -> AppServ -> Control Server by Service -> Apache Stop)
   2. ก๊อปปี้ php5apache2_2.dll ลงใน C:AppServphp5 เพื่อแทนที่ไฟล์เดิม
   3. เปิดการทำงาน Apache Service.
      (Start -> Program -> AppServ -> Control Server by Service -> Apache Start)
   4. เสร็จสิ้นการ patch.

AppServ 2.4.7

 • เพิ่มเติมส่วนของการเลือกภาษาของ MySQL ระหว่างการติดตั้ง
 • รองรับ Old Password สำหรับ PHP API MySQL Version เก่าๆ 
 • กำหนดให้สามารถใช้งาน InnoDB ได้ขณะติดตั้ง
 • ระบบติดตั้งตรวจสอบเวอร์ชั่นเก่าที่มีอยู่ หากพบจะทำการ Backup ก่อนติดตั้งเวอร์ชั่นใหม่ลงไป
 • Apache 2.0.59
 • PHP 4.4.4
 • MySQL 5.0.24a
 • phpMyAdmin-2.9.0.2 

Download
        
Sourceforge.net : http://prdownloads.sourceforge.net/appserv/appserv-win32-2.4.7.exe?download
        Bittorrent : http://www.appservnetwork.com/torrent/appserv-win32-2.4.7.exe.torrent

MD5SUM : b0e22a4a42e88ebf0a9393c0a6d2943f

AppServ 2.5.7

 • เพิ่มเติมส่วนของการเลือกภาษาของ MySQL ระหว่างการติดตั้ง
 • รองรับ Old Password สำหรับ PHP API MySQL Version เก่าๆ 
 • กำหนดให้สามารถใช้งาน InnoDB ได้ขณะติดตั้ง
 • ระบบติดตั้งตรวจสอบเวอร์ชั่นเก่าที่มีอยู่ หากพบจะทำการ Backup ก่อนติดตั้งเวอร์ชั่นใหม่ลงไป
 • Apache 2.2.3
 • PHP 5.1.6
 • MySQL 5.0.24a
 • phpMyAdmin-2.9.0.2

Download
        Sourceforge.net :
 http://prdownloads.sourceforge.net/appserv/appserv-win32-2.5.7.exe?download
        Bittorrent :
 http://www.appservnetwork.com/torrent/appserv-win32-2.5.7.exe.torrent

MD5SUM : 0463647eec0e21f2e13075e9be3e4283(อ่านต่อ... | คะแนน: 4.52)

ทำความเข้าใจกับ MySQL 5.x, 4.x และ PHP เวอร์ชั่น 5
ข่าวโดย apples เมื่อ Saturday 07 Oct 06@ 16:13:50 ICT (52937 คนอ่าน)
MySQL Database   ทำความเข้าใจกับเครื่องหมาย 
  ??????????????????????????????????????????????????????????????
  ??????????????????????????????????????????????????????????????
  เวลาดึงฐานข้อมูลจาก MySQL หรือ phpMyAdmin

  ปัญหานี้เป็นปัญหาจริงหรือ
   
- ไม่ใช่ปัญหาแต่ว่าผู้ใช้ปรับตัวเข้ากับเวอร์ชั่นใหม่ไม่เป็น

  ถ้าไม่ใช่ปัญหาแล้วจะทำยังไงกับ MySQL 5.x , 4.1.x ที่ไม่ยอมเป็นไทย
    - เวลา Connect Database ให้เพิ่มในส่วนของ mysql_db_query($dbname,"SET NAMES tis620"); 
      เพิ่มเข้าไปทุกครั้งมีมีการ Connect
 

  ทำการเพิ่ม SET NAMES tis620 ไปแล้วแต่ phpMyAdmin เวลา Dump ข้อมูลมันก็ยังเป็น ????? อยู่อีก
    - เปิด my.ini ขึ้นมาโดยกดที่ Start -> run พิมพ์ my.ini แล้วกด Enter
      ในส่วนของ [client] ให้เพิ่ม

           default-character-set = tis620
      ในส่วนของ [mysqld] หลัง database directory ให้เพิ่ม 
           default-character-set = tis620
           character-set-server = tis620
           collation-server = tis620_thai_ci
           init_connect = 'SET collation_connection = tis620_thai_ci'
           init_connect = 'SET NAMES tis620'

      จากนั้น Restart MySQL

  แล้วคนใช้ UTF-8 จะทำยังไงในเมื่อเรา SET ทุกอย่างเป็น tis620 หมด
    - คนใช้ UTF-8 ต้องมา mysql_db_query($dbname,"SET NAMES UTF8"); เองซะแล้ว !!
      ** ในการ Input ข้อมูลต่างๆใน phpMyAdmin นั้นจะไม่มีผลใดๆ กับผู้ใช้ UTF8

  เมื่อก่อนไม่เห็นมีแบบนี้เลยแล้วเมื่อก่อนให้เลือก character set คืออะไร
    
- เมื่อก่อนเป็น Character Set แบบปลอมๆ คือข้อมูลต่างๆที่เก็บลงฐานข้อมูลมันคือ latin1 นั่นเอง
      แล้วทำไม Latin1 มันใช้ภาษาไทยได้หละ แน่นอนอยู่แล้วมันใช้ได้เนื่องจาก latin1 มัน Key map แบบเดียวกะ keyboard ไทย
      และประเทศอื่นๆ ก็เป็น Key Map เดียวกัน แต่สมัยนี้พวกภาษาจะไม่ขึ้นอยู่กับ Key Map ที่เราเห็นอยู่แล้ว (UTF-8)
      *** และที่สำคัญในเวอร์ชั่น 4.0, 3.x มีให้เลือก character set ตรงนั้นไม่ได้มีความหมายว่า
เก็บข้อมูลเป็นภาษาไทย
       
ความหมายของมันคือ เรืยงลำดับภาษาไทย ต่างหาก คนไทยจึงเข้าใจผิดๆ มานาน -_-' กับ tis620 ใน MySQL
      ไม่ก็ลองย้อนไปดูได้ครับแม้ว่าจะเลือก charset เป็น latin1 มันก็เก็บข้อภาษาไทยได้ เพียงแต่เรียงลำดับภาษาไทยไม่ได้เท่านั้น


  แล้วทำไมสมัยนี้ MySQL ทำไมยุ่งยากกว่าเดิมเยอะ
    
- มันไม่ได้ยุ่งยากหรอกครับ มันอยู่ที่เราจะปรับตัวมากกว่า อย่ายึดติดกับหนังสือตามห้องสมุด เพราะที่ท่านอ่านมันเป็นความรู้เก่าๆ
      ผมไม่ได้บอกว่าหนังสือที่เค้าขายกํนมันไม่ดีนะครับ เพียงแต่อยากจะบอกว่าที่เค้าขายกัน มันตกยุคไปนานโขแล้ว
      เริ่มต้นทำความเข้าใจกับ MySQL ใหม่ เพราะที่มองเห็นว่ายุ่งยากกว่าเดิมจริงๆ ไม่ใช่ ควรเรียกว่าเป็นทางเลือกใหม่จะเหมาะสมกว่า
      เพราะว่าระดับภาษาของ MySQL จะเจาะลึกลงไปเยอะมากคือ
        - ต้องกำหนดภาษาเมื่อ Connect to Database
        - ต้องกำหนดภาษาเมื่อ Create Database (การเรียงลำดับ)
        - ต้องกำหนดภาษาเมื่อ Create Table (การเรียงลำดับ)
        - ต้องกำหนดภาษาเมื่อ Create Field (การเรียงลำดับ)

  รู้ปัญหามานานแล้วทำไมพึ่งมาบอก ??
    - เพราะผมเลิกใช้ TIS-620 ไปแล้ว ตอนนี้ใช้แต่ UTF-8 ดีกว่าเยอะ !!

  ความเสถียรของ MySQL 5.x เป็นยังไงบ้างเมื่อเทียบกับตัวเวอร์ชั่นเก่าๆ
    - เสถียรกว่าเวอร์ชั่นเก่าๆ มาก ไม่มีอาการ Crash อิดๆ ออดๆ เหมือนแต่ก่อน ดังนั้น แนะนำให้ใช้เป็นอย่างยิ่ง

  PHP5 ทำไมมี Bug เยอะจัง 
    - อันนี้ก็เข้าใจผิดๆ อีกเรื่องหนึ่งที่เจอกันเยอะมาก เข้าใหม่เสียว่า ที่ดูเป็น Bug ที่เห็นนั่นแหละ 
      คือเราเองเขียน Source Code ผิด เนื่องจาก PHP5 มี Sesnsitive มากๆ เกี่ยวกับการเขียน Code หลังจากที่
      ผมเลือกใช้ PHP5 ผมจึงรู้ว่าสมองอันน้อยนิดที่คิดว่าผมเขียนโปรแกรมถูกนั้น ปรากฏว่าเจอ Error กระจาย
      ต้องมาไล่แก้ code ใหม่อีกครั้ง ซึ่ง Error ที่แจ้งออกมา เราจะเห็นได้ว่าเราเขียนผิดเองจริงๆ และทำให้ผมมองย้อน
      กลับไปที่ PHP4 จึงทำให้รู้ว่า PHP4 นี่แหละที่มี Bug เยอะกว่า PHP5เพราะว่าไม่ยอมแจ้งข้อผิดพลาดขึ้นมาเลย
      ทั้งๆ ที่มีผิดอยู่เห็นๆ บทพิสูจน์นี้ทดสอบบน Domain ที่อยู่ใน Hosting ผมกว่า 60 กว่าโดเมนสามารถทำงาน
      ได้กับ PHP5 ได้อย่างไม่มีปัญหาใดๆ เลยแม้แต่น้อย อีกทั้ง PHP5 ยังทำงานเร็วกว่า PHP4 เพราะเนื่องจากว่า PHP5 
      เลือกใช้ Zend Engine 2 นั่นเองจึงทำให้ความเร็วเพิ่มขึ้นมาประมาณ 20% และลด Load CPU ของ Server 
      ลงไปเยอะมาก

  แล้วแบบนี้ก็ต้องหันมาใช้ PHP5 แทนที่ PHP4 ใช่ไหม ?
    - อันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคน แต่ถ้าให้ผมแนะนำใช้เถอะครับ เพราะตอนนี้ PHP6 เค้าจะออกมากอีกแล้ว
      แต่ว่าตอนนี้คุณยังไม่ได้เริ่มต้นที่จะทดลองใช้ PHP5 เลย ขืนใช้ PHP4 แล้ว Upgrade เป็น PHP6 
      ผมรับประกันได้เลยว่าคุณต้องปวดหัวแบบสุดๆ แน่นอน !! แล้วจะมาบอกอีกไม่ได้ว่า PHP5 และ PHP6 เค้ามี Bug !
      ใช้ PHP4 แทนแล้วกัน ก็ขอยืนยันอีกครั้งว่า Source Code ของคุณจะเป็น Source Code รุ่นโบราณที่สุดในโลก


(อ่านต่อ... | คะแนน: 4.33)

เพิ่มความเร็วในการ Processing ภาษา PHP ด้วย Zend Optimizer
ข่าวโดย apples เมื่อ Saturday 07 Oct 06@ 15:49:08 ICT (26023 คนอ่าน)
Zend Engine         Zend Optimizer เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท Zend Technologies Ltd. ซึ่งบริษัทนี้แหละที่เป็นผู้พัฒนาภาษา PHP และ Engine ของ PHP เพื่อให้สามารถรองรับงานต่างๆ ได้มากมายโดย PHP นั้นเราก็เป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าเป็น Open Source Software สร้างขึ้นมาเพื่อแจกฟรี ดังนั้นเงินสนับสนุนบางส่วนอาจจะไม่ตกถึงมือพัฒนามากนัก ทาง Zend จึงได้แยกออกมาทำCommercial Software ที่เกี่ยวกับภาษา PHP โดยผลิตภัณฑ์ของ Zend นั้นก็มีอยู่หลายตัวเช่นกันคือ

 

 • Zend Studio
 • Zend SafeGuade Suite
 • Zend Encoder
 • Zend Performance Suite
 • Zend Optimizer
 • Zend Engine

      รายละเอียดผลิตภัณฑ์ของ Zend แต่ละตัวนั้นสามารถติดตามได้ที่ http://www.zend.com แต่สำหรับวันนี้ผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับตัว Zend Optimizer ให้ฟังก่อน

Zend Optimizer - Optimize your PHP Code

 • สามารถรันไฟล์ PHP ที่เข้ารหัสจาก Zend Encoder ได้
 • เพิ่มประสิทธิภาพในกันรัน PHP ให้เร็วขึ้นถึง 40%
 • ที่สำคัญครับ ฟรี !!!
 • ดาวน์โหลดได้จาก http://www.zend.com/store/products/zend-optimizer.php

แล้วจะใช้ Zend Optimizer ได้อย่างไร ?
   
    เมื่อท่านติดตั้ง Zend Optimizer ลงไปบนเครื่องของท่านเพียงเท่านี้ท่านก็พร้อมที่จะใช้งาน Zend Optmizer ได้ในทันที สรุปง่ายๆคือ ติดตั้งลงไปแล้วท่านก็เขียน PHP ของท่านไปตามปกติ ไม่ต้องปรับแต่ง Code อะไร Zend Optmizer ก็จะเป็นคนจัดการให้เอง และสำหรับวิธีทีทดสอบง่ายๆ ว่าเราได้ติดตั้ง Zend Optimizer แล้วหรือยัง ก็ลองใช้ phpinfo() ดูนะครับว่ามี Modules Zend Optimizer เพิ่มขึ้นมาไหม หรือไม่ก็ลอง Encode ไฟล์ PHP ด้วย Zend Encoder แล้วก็ลองนำไปรันดูนะครับว่าสามารถอ่านไฟล์ที่ Encode ได้ไหม(อ่านต่อ... | คะแนน: 3.28)

เริ่มต้นกับ UTF-8 พร้อมโปรแกรมแปลง TIS-620 เป็น UTF-8
ข่าวโดย apples เมื่อ Saturday 07 Oct 06@ 15:38:10 ICT (83788 คนอ่าน)
PHP Language(อ่านต่อ... | 12784 ไบต์ | คะแนน: 4.89)

วิธีการสร้างไฟล์ Excel ด้วย PHP อย่างยาก
ข่าวโดย apples เมื่อ Friday 06 Oct 06@ 18:06:19 ICT (66542 คนอ่าน)
PHP Language        หลักจากที่ผมได้พูดถึงการ Export ข้อมูลออกมาเป็นไฟล์ Excel อย่างง่ายไปแล้วนะครับ
มีหลายๆ คนก็ส่งอีเมล์มาอยากให้เขียนบทความเกี่ยวกับการ   Export Excel อย่างยากให้ไวๆหน่อย
แต่พอดีช่วงก่อนผมงานเยอะเลยไม่ค่อยมีเวลาต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย เอาเป็นว่าเรามาเริ่มกันดีกว่า
ว่าอย่างยากที่ว่านี่เป็นยังไง แต่ก่อนอื่นเราต้องเตรียมเครื่องมือให้พร้อมก่อน

เครื่องมือสำหรับการสร้างไฟล์ Excel
    1. PHP WriteExcel Class สำหรับสร้างไฟล์ Excel ดาวน์โหลดได้จาก
        http://www.bettina-attack.de/jonny/view.php/projects/php_writeexcel

วิธีการเขียนให้ PHP สามารถ Export ออกมาเป็น Excel
     1. เมื่อดาวน์โหลดไฟล์ PHP WriteExcel Class มาแล้วก็ทำการแตกลง Directory ไหนก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่น /home/phpexcel
     2. ใน Directory /home/phpexcel ให้เอาแต่ไฟล์ที่มีชื่อขึ้นต้นด้วย class.* มานอกนั้นลบไปได้เลยครับ
     3. ในไฟล์ class.writeexcel_worksheet.inc.php ให้ไปหาคำว่า $fh=fopen($this->_tmpfilename, "w+b"); พอเจอแล้ว Comment
         ด้วย # ด้านหน้าสุดของบรรทัดเลยครับ
     4. ในไฟล์ class.writeexcel_worksheet.inc.php ให้หาคำว่า $this->_print_gridlines = 1;
         ให้แก้เป็น $this->_print_gridlines = 0;
     5. วิธีการเขียนโปรแกรมให้ Export ออกมาเป็น Excel 
 
ยังมีต่อครับคลิกอ่านต่อได้เลยครับ


(อ่านต่อ... | 30433 ไบต์ | คะแนน: 4.5)

การ Export MySQL ไปเป็นไฟล์ Excel .xls จากภาษา PHP อย่างง่าย
ข่าวโดย apples เมื่อ Friday 06 Oct 06@ 17:31:49 ICT (45803 คนอ่าน)
PHP Language

         ปกติแล้วหลายๆ คนคงเคยใช้ phpMyAdmin export เป็นไฟล์ Excel กันแล้ว แต่จริงๆ แล้วไฟล์ Excel .csv ที่ phpMyAdmin ได้ทำขึ้นนั้นเป็นแค่ Text file ที่ใช้ตัว comma เป็นตัวแยก Cell ครับ ไม่ได้เป็นไฟล์ Excel จริงๆ ถ้าหากว่าเราต้องการนำไฟล์ไปใช้ Excel จะให้เรา Save As ตลอดเลย แต่วิธีที่ผมจะแนะนำต่อไปนี้เป็นการสร้างไฟล์ที่เป็น Excel จริงๆ ที่มีนามสกุลเป็น .xls ลองมาดูตัวอย่าง code php กันครับ

ตัวอย่างการสร้างไฟล์ XLS ด้วยภาษา PHP

1. ขั้นแรกสร้าง Function ในการ สร้างไฟล์ XLS


function xlsBOF() {
    echo
pack("ssssss", 0x809, 0x8, 0x0, 0x10, 0x0, 0x0);  
    return;
}

function
xlsEOF() {
    echo
pack("ss", 0x0A, 0x00);
    return;
}

function
xlsWriteNumber($Row, $Col, $Value) {
    echo
pack("sssss", 0x203, 14, $Row, $Col, 0x0);
    echo
pack("d", $Value);
    return;
}

function
xlsWriteLabel($Row, $Col, $Value ) {
    
$L = strlen($Value);
    echo
pack("ssssss", 0x204, 8 + $L, $Row, $Col, 0x0, $L);
    echo
$Value;
return;
}
?>(อ่านต่อ... | 17920 ไบต์ | คะแนน: 4.5)

 Languages AppServ Shop
DreamLinux 3.2
DreamLinux 3.2

80 บาท

Foresight Linux 2.0.1
Foresight Linux 2.0.1

80 บาท

ipcop1.4.18
ipcop1.4.18

40 บาท

pfsense
pfsense

40 บาท


[ คลิกดูสินค้าอื่นๆ ]

 Donate to AppServ

         
              $5 US

         
             $10 US

         
             $15 US

         
             $20 US

 Google ads
 
Hosted By Sourceforge

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.5500 วินาที